Co je servisní poplatek

1. Co je Servisní poplatek a proč ho mám hradit?
Servisní poplatek (dále jen SP) je účtován za správu karty, obsluhu a servis satelitního televizního příjmu.

SP nijak nesouvisí s programovou nabídkou. Neplacená programová nabídka (balíček Digital) zůstává i nadále bezplatná.

2. Odkdy musím platit SP?
Podmínky pro karty CS Link jsou následující:

  • Pro karty registrované před 1. 9. 2012 je Servisní poplatek nutné platit po uplynutí 24 měsíců od data registrace karty.
  • Pro karty registrované 1. 9. 2012 a později je Servisní poplatek nutné platit po uplynutí 12 měsíců od data registrace karty.

Podmínky pro karty Skylink Standard HD jsou následující:

  • Pro karty Standard HD a Standard HD M7 je nutné uhradit Servisní poplatek po uplynutí 24 měsíců od data registrace služby Skylink pro tuto kartu.

Podmínky pro karty Skylink Výměna jsou následující:

  • Karty registrované do 15. 9. 2012 včetně mají v ceně zahrnut Servisní poplatek na 24 měsíců.
  • Karty registrované po 15. 9. 2012 mají v ceně zahrnut Servisní poplatek na 12 měsíců.
  • Karty Výměna M7 mají v ceně zahrnut Servisní poplatek na 12 měsíců.

3. Pokud jsem si zaplatil SP na starou kartu a zároveň jsem si ji vyměnil, nepřijdu o SP?
O SP nepřijdete, platba se převede na novou kartu Výměna.

4. Zaregistroval jsem si původní kartu před 15. 9. 2012. Bude se mi 24 měsíční odklad placení SP počítat po uplynutí 24 měsíců od registrace původní karty, nebo až od registrace karty Výměna?
Osvobození od hrazení SP se počítá od data registrace karty Výměna.

5. Mám předplacený balíček placené televize. Jsem osvobozený od placení SP?
Po dobu placení placené televize je SP již započítaný do ceny balíčku. Není tedy nutné jej platit zvlášť.

6. Co se stane, pokud zaplatím SP a poté si předplatím placenou televizi?
Období placení SP se posouvá o dobu, po kterou budete platit balíček placené televize.

7. Kartu jsem prodal. Musím hradit SP?
V tomto případě není nutné hradit SP. Je však vhodné se domluvit s novým majitelem na řešení.

Je možné provést přeregistraci původní karty na nového majitele, který buď uhradí SP pod svými, novými registračními údaji. Nový majitel také může původní kartu vyměnit za kartu Výměna a SP poté uhradit bez nutnosti zásahu původního majitele.

Formulář pro přeregistraci karty najdete zde.

SERVISNÍ POPLATEK - PLATBY

1. Co se stane, pokud SP nezaplatím?
Na kartě, kde nebude uhrazen SP, bude zablokován příjem všech kódovaných programů, včetně balíčku Digital.

V případě, že bude na kartě předplacena jakákoliv placená služba Skylink, je SP zahrnutý v ceně balíčku.

2. Jakým způsobem se dá SP hradit?

Měsíčně 348 Kč na naší prodejně Dendis Elektro - Elektrocentrum

Měsíčne 29 Kč platba je možná jen přes SIPO nebo inkasem z účtu.

2. Jak často budu informován ohledně platby SP?
Každý rok.

3. Dostal jsem složenku na úhradu SP. Kartu nepoužívám. Jak ji mám deaktivovat?
V případě, že kartu nepoužíváte, stačí neuhradit SP. Je také možné zaslat písemnou žádost na adresu
: Satelitní televize Skylink, P. O. BOX 4, 709 00 Ostrava 9, Česká republika, případně e-mailem na adresu skylink@skylink.cz.

4. Vzniká nějaký dluh, pokud SP nezaplatím?
Žádný dluh nevzniká. Karta bude deaktivována v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami.

5. Pokud nezaplatím SP, protože kartu nepoužívám, ale budu jí chtít používat v budoucnu, bude to ještě možné?
V případě nezaplacení SP bude karta deaktivována. V případě úhrady SP se karta opět aktivuje. SP se nedopočítává zpětně.

6. Zaplatil jsem SP, ale kartu již nemám. Vrátíte mi peníze?
Dle všeobecnými obchodními podmínkami nelze vracet platby SP, které již byly uhrazené.

7. Nejde mi provést platba SP přes SIPO.
Udané číslo SIPO je pravděpodobně použito u jiné karty. SIPO lze navést pouze na jedno ID zákazníka. Pro možnost strhávání platby za SP pomocí SIPA pro více karet je potřeba, aby všechny tyto karty byly vedeny pod jedním účtem - pod jedním číslem zákazníka.

8. Omylem jsem zaregistroval SP s platbou přes SIPO/inkaso k jiné kartě.
Objednávku platby je možné zrušit buď na zákaznické lince Skylink na čísle 595 694 310 nebo písemnou žádostí na adresu Satelitní televize Skylink, P. O. BOX 4, 709 00 Ostrava 9, Česká republika, nebo elektronicky na e-mailu skylink@skylink.cz. V případě písemné a elektronické varianty je potřeba uvést do předmětu "Žádost o zrušení SIPO/inkaso k Servisnímu poplatku", dále uvést číslo karty, registrační údaje a spojovací číslo SIPO.

9. Je nutné platit SP i za kartu NEXT?
Za kartu NEXT není nutné platit SP.

10. Uvádíte, že při platbě SP pomocí SIPO/inkaso je první měsíc zdarma. Proč se mi SP účtuje již v prvním měsíci?
SP se platí předem, takže platba je již na druhý měsíc.